Браншови стандарт за лютеница (БС № 01/2011)

14.11.2011

Браншови стандарт за лютеница (БС № 01/2011)

На пресконференция на 11.11.11г. в Интер Експо Център-София с участието на ръководствата на Българска агенция по безопасност на храните и на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, официално бе обявен и представен Браншовия стандарт за лютеница (БС № 01/2011) и логото на СППЗ (патентовано) с което ще се отличават произведените по него продукти.

Изпълнителният директор на БАБХ д-р Войнов заяви, че контролът по спазване на стандарта ще се извършва от инспекторите на БАБХ, но ще се правят и периодични проверки от централно ниво. При официалния контрол на предприятията одобрени да произвеждат лютеница по браншовия стандарт ще се извършва физическа и документална проверка и ще се взимат проби за лабораторно изпитване.

Указанията за реда, по който предприятията, желаещи да произвеждат лютеница по стандарт и начина за включването им в списъка на одобрените производители ще бъдат утвърдени със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ заедно с утвърждаването на стандарта.