Проект "Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци"

27.02.2012

Проект

В изпълнение на проект „«Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци» по секторна програма «Леонардо да Винчи», дейност «Мобилност», Договор № 2011-1-BG1-LEO02-04804. ще се осъществи обучение във Виена, Австрия за периода 19-31.03.2012г.

Основни теми на практическото обучение ще са:

  • нови технологии и изсквания за хигиена и качество при преработка на плодове и зеленчуци;
  • успешни продажби и маркетинг на консервирани плодове и зеленчуци;
  • лабораторни изследвания на храни от плодове и зеленчуци.

Предвидено е посещение на фирми произвеждащи плодове и зеленчуци за преработка, преработвателни предприятия, организации за тестване на хранителни продукти, организации извършващи маркетинг и търговия на консервирани продукти, както и партньорски организации на Съюза.