Продуктите от растителен произход се очертават като важен фактор за предаване на салмонелите – анализ на екип от Център за оценка на риска

12.06.2012

Продуктите от растителен произход се очертават като важен фактор за предаване на салмонелите – анализ на екип от Център за оценка на риска