Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за трето тримесечие на 2009 г.

25.01.2010

Публикуван е отрасловият анализ

Публикуван е отраслов анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за трето тримесечие на 2009 г. Анализът представят развитието, обща характеристика на сектора, размера и ориентацията на вътрешния и външния пазар, основните компании и институции, работещи в сектора.