Среща – разговор на тема: Актуални проблеми при производство на замразени плодове и зеленчуци, гр. Пловдив - 08-09.04.2010 г.

08.04.2010 - 09.04.2010