Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Актуално

26.05.2017: Писма на браншови организации от ХВП
От името на браншови организации от ХВП са изпратени писма до Министъра на земеделието, храните и горите и до Председателя на комисията по земеделието и храните в 44-то НС

03.05.2017: Oбщо събрание на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/
8 юни 2017 г. , 14.00 часа, хотел „Ландмарк Крийк”, гр. Пловдив

03.05.2017: Традиционната среща на членовете и партньори на СППЗ
8 и 9 юни 2017 г., гр. Пловдив

07.03.2017: Информация за прогнозни количества зеленчуци и плодове, необходими за преработка през 2017 г. на фирми - членове на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци.

13.02.2017: Международно събитие за технологии и решения за ефективно оползотворяване на отпадъци
Организатор: Виа Експо
Партньор на събитието: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
От 7 до 9 март в София ще се проведе 13та международна Изложба и Конференция за управление на отпадъци в т.ч. и от хранително-вкусова промишленост (ХВП) с акцент върху приложението им като суровина за извличане на енергия от тях.

06.02.2017: Становище на Центъра за оценка на риска по хранителната верига относно съдържание на олеамид в лютеница

03.01.2017: Членове на СППЗ предоставиха за пострадалите в с. Хитрино 10 тона консервирани храни

07.03.2016: Форум за eнергийна ефективност и възобновяема енергия, управление на отпадъци и рециклиране, 5-7 април 2016, София
Организатор: Виа Експо Партньор: Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци

25.02.2016: Пътуващ семинар в Македония с посещение на две предприятия на тема „Разработване на нов продукт”

25.01.2016: Сензорен анализ на храни и напитки
Двудневен практически курс за обучение - 10 и 11 март 2016 г. (четвъртък и петък), София

21.11.2015: Европейска седмица за намаляване на отпадъците - ЕСНО 2015

19.11.2015: Публикувана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата

05.11.2015: Oбучителен семинар на тема „Международен стандарт за храните” (International Food Standard-IFS), версия 6 - 23-24 ноември 2015
Организатори СППЗ и ТЮФ Рейнланд Бъгария ЕООД

30.10.2015: Покана за общо събрание
Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България /СППЗ/ свиква Годишно общо събрание на 03.12.2015 г. от 14.30 ч.

22.10.2015: Забавно представяне-дегустация на традиционни за България консервирани продукти, произведени от фирми - членове на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци
Заповядайте на 12.11.2015 /четвъртък/ от 11:00 часа в конферентната зала в изложбена Зала 3 на ИнтерЕкспо Център, София по време на изложението Интерфуд и дринк на детска дегустация под мотото „Здрави и силни от малки“

08.09.2015: Форум „Българският износ – тенденции и перспективи“
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци в качеството си на партньор на Форума „Българският износ – тенденции и перспективи“ Ви кани да се включите във форума на 16 октомври /петък/ в НДК, София.

31.07.2015: Министър Десислава Танева откри нова поточна линия във “Фрукто Сливен” АД
На 30 юли 2015г. във “Фрукто Сливен” АД министър Десислава Танева откри нова поточна линия, преработваща праскови в плодово пюре.

24.06.2015: „Ден на отворените врати” - 8 и 9 юли 2015 г.
Учебна практика за студентите от всички курсове на „Консервиране и хладилна технология” към УХТ-Пловдив

11.06.2015: Редовната среща на членовете на Съюза в началото на преработвателния сезон ще се проведе на 11 и 12-ти юни 2015 г. /четвъртък и петък/, в комплекс за винен и СПА туризъм „Старосел”, до с. Старосел, община Хисаря.
Деловата работа на срещата започва в 13.30 ч. на 11.06.2015 г. в конферентна зала „Старосел”.

12.03.2015: Еднодневен практически семинар-презентация, организиран от СППЗ и фирма „ВИОИВ” на 25 март, гр. Пловдив, хотел „Санкт Петербург”

23.02.2015: Заключителната конференция по проекта „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци” е на 11 март 2015 г.

01.12.2014: На състоялото се на 27.11.2014г. в хотел „Извор”, Старозагорски минерални бани, годишно отчетно-изборно Общо събрание на СППЗ, бе избран нов Управителен съвет и Контролен съвет на Съюза

11.11.2014: Дегустация на СППЗ под мотото „Модерни в традицията“ по време на ИнтерФуд и Дринк

24.10.2014: Годишно отчетно-изборно събрание
Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Годишното отчетно-изборно събрание на 27.11.2014 г. от 14.00 ч. в заседателната зала на хотел „Извора”, Старозагорски минералии бани.

01.08.2014: Проект „Освободете европейския вкус“ – „Release the European Taste”- промоционална програма за преработени плодове и зеленчуци
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци кандидатства и спечели проект за промотиране на селскостопански продукти в страни извън ЕС

19.03.2014: Еднодневен практически семинар "Изготвяне и валидиране на етикети на храни"
25 март 2014 г. /вторник/, в гр. Пловдив, бул. Марица № 26

11.10.2013: Изложение за храни, напитки и кетъринг АНУГА 2013

03.10.2013: Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните
Aгенция за регионално и икономическо развитие– Враца участва като партньор в проект NO-BLE Ideas „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“

03.10.2013: Заповядайте на щанда на проекта „Освободете вкуса” на АНУГА 2013
5-8 октомври,. гр. Кьолн - Германия

02.10.2013: Семинар „Европейски изисквания, норми и стандарти при замразяването на плодове и зеленчуци”
Обучителен семинар по проект "Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци", финансиран по ОП РЧР, Хисар, 21-22 ноември 2013 г.

28.05.2013: Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци разработи, спечели и ще реализира проект „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”
Проектът е по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финансиран от Европейски Социален Фонд.

31.03.2013: Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за 2011 г.

20.02.2013: СППЗ организира групово посещение на АНУГА 2013, гр. Кьолн – Германия
Водещото световно изложение за храни, напитки и кетъринг ще се проведе от 5 до 8 октомври под наслов „Вкус на бъдещето”

12.11.2012: Дегустация на кетчуп и конфитюр от рози - програма на СППЗ за повишаване на потребителската култура под мотото „Да преоткрием традицията”
СППЗ в изпълнение на Програмата си за Повишаване на потребителската култура, за поредна година организира дегустация под мотото: „ДА ПРЕОТКРИЕМ ТРАДИЦИЯТА” в две фази – за потребители-посетители на изложението и с професионална комисия

06.11.2012: Традиционната годишна среща на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци по повод успешното приключване на преработвателния сезон ще се състои на 15-16.11.2012 г. във Велинград
Традиционната годишна среща на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци по повод успешното приключване на преработвателния сезон ще се състои на 15-16.11.2012 г. във Велинград

14.06.2012: СППЗ реализира проект „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци” по Програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност Мобилност

12.06.2012: Продуктите от растителен произход се очертават като важен фактор за предаване на салмонелите – анализ на екип от Център за оценка на риска

31.05.2012: Годишно общо събрание на СППЗ: 31-ви май 2012 г./четвъртък/, хотел „Спа хотел Извор”, Старозагорски минерални бани.
На 1-ви юни, на същото място е организирана работна среща с ползвателите на проект «Европейското измерение в произодството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци» по програма «Леонардо да Винчи»

23.04.2012: Обучение на тема ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИ - 15 май 2012 г.
Основен лектор: Атанас Атанасов – водещ одитор IQA. Програмата включва Европейско законодателство; Специфики на българското законодателство за етикетиране и представяне на храните и хранителната информация, за предварително опакованите количества продукти, за опаковките и отпадъците от опаковки; Етикетиране на биологични храни, храни с традиционно специфичен характер, храни със защитени наименования за произход и защитени географски указания; Означаване на алергени, номерата „Е”, ГМО и др.; Практически упражнения

05.04.2012: Публикуван е РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите

27.02.2012: Проект "Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци"

13.12.2011: Публикуван е пълният текст на браншовия стандарт за лютеница (БС № 01/2011)

14.11.2011: Браншови стандарт за лютеница (БС № 01/2011)
На пресконференция на 11.11.11г. в Интер Експо Център-София с участието на ръководствата на Българска агенция по безопасност на храните и на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци, официално бе обявен и представен Браншовия стандарт за лютеница ( БС № 01/2001) и логото на СППЗ (патентовано) с което ще се отличават произведените по него продукти.

12.11.2011: Резултати от дегустацията ”Да преоткрием традицията”
В изпълнение на третия етап от Програмата си за повишаване на потребителската култура под мотото ”Да преоткрием традицията”, СППЗ организира дегустация на две основни групи продукти: лютеница – фино смляна и едро смляна и мармалад от шипки, в рамките на специализираното изложение „Интерфуд & Дринк”.

01.11.2011: Дегустация „ДА ПРЕОТКРИЕМ ТРАДИЦИЯТА” - ИнтерФуд & Дринк, 9-12.11.2011г.
В изпълнение на Програмата си за повишаване на потребителската култура, в рамките на специализираната изложба ИнтерФуд & Дринк, (9-12.11.2011г.) в Интер Експо Център – София, Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци организира дегустация на продуктите – лютеница фино смляна, лютеница едро смляна и мармалад от шипки, под мотото „ДА ПРЕОТКРИЕМ ТРАДИЦИЯТА”

19.09.2011: Информация по проекта „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци”

11.08.2011: Ново законодателство относно етикетите на хранителните продукти в ЕС
След продължили почти три години дебати, Европарламентът прие на 6 юли 2011г. ново законодателство относно етикетите на хранителните продукти.

30.06.2011: Еко – бизнес клуб за фирмите от консервната промишленост SwicthForFood
Клубът цели да подпомогне фирми от бранша, които желаят да реализират техники и практики за пестене на вода и съответно намаляването на разходите си за вода. Организира се от СППЗ и Enterprise Europe Network – Bulgaria по проект SwitchForFood и се финансира от Европейската комисия.

23.06.2011: СППЗ ще реализира проект „Европейското измерение в производството, търговията и маркетинга на консервирани плодове и зеленчуци” по Програма Леонардо да Винчи

06.06.2011: Годишно отчетно-изборно събрание на СППЗ
На 01.06.2011 г. в хотел Севтополис в Павел баня се проведе Годишното отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България

11.05.2011: Пресконференция на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и БАБХ
Въвеждане на минимални качествени изисквания за запазване на традиционния вкус на продукта лютеница

29.04.2011: ГОДИШНО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България свиква годишно отчетно - изборно събрание на 01.06.2011г. от 16.00 часа в конферентната зала на хотел „Севтополис Хотел Балнео и Спа” гр. Павел баня

19.03.2011: Нови наредби в секция Нормативна база
В секция Нормативна база са публикувани Наредба за изискванията към бързо замразените храни и Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени

09.03.2011: Семинари за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти
СППЗ организира семинари за Вътрешни одитори на Системи за управление качеството и безопасността на хранителните продукти в София (28-29.03) и Плевен (12-13.04)

08.03.2011: Пътуващ семинар в Истанбул - 12-15 май 2011 г.
Пътуващ семинар в Истанбул на тема "Храни и напитки-безопасност и/или качество???"

13.12.2010: Ново проучване: Стъклените опаковки са предпочитани от европейските потребители
Проведено тази година проучване показва, че преобладаващото мнозинство /88%/ от европейските потребители предпочитат стъклените опаковки пред другите опаковъчни материали като допринасящи за здравословния начин на живот.

11.11.2010: Излезе новото издание на СППЗ “Определяне срока на трайност на храните ”, с автор ст.н.с. д-р Росица Еникова, дм
Неправилното определяне определяне срока на трайност/ годност на храните в много случаи може да компрометира продукта и да нанесе непоправими загуби за всички по веригата – доставчик на суровини, производител, търговец/ дистрибутор, потребител.

24.09.2010: Проект ”Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България”
Съюз на преработвателните на плодове и зеленчуци /СППЗ/ в партньорство със Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ разработиха и спечилиха Туининг лайт проект на тема: ”Подкрепа за биологичното производство и преработка на плодове и зеленчуци в България”/ TWINNING LIGHT PROJECT „Support for the organic fruit and vegetable production and processing in Bulgaria”/

25.05.2010: Международна конференция и изложба "Разумното използване на енергията, водата и отпадъците"
3 - 5 юни в София, НДК, организира Виа Експо

24.03.2010: Пътуващ семинар на тема „Определяне на сроковете на трайност на храните”, с участието на ст.н.с. д-р Росица Еникова, дм - остров Тасос, 15 - 18 май 2010
На семинара ще получите отговор на въпросите: Какъв е срокът на трайност/годност на даден хранителен продукт? Срок на трайност или срок на годност трябва да определим? Кои фактори са определящи за срока на трайност/годност на продукта? Правилно ли сме обявили срока на трайност/годност върху етикета? Коя дата трябва да посочим за начало на срока на годност-тази на производството или тази на пакетирането? Как да обявим срока върху етикета? Какви са начините за определяне и доказване на срока на трайност/годност? Можем ли да променим обявения срок на трайност/годност и как да стане това? и още………..

11.03.2010: 08 - 09.04.2010, Пловдив: СРЕЩА – РАЗГОВОР по актуални проблеми при производство на замразени плодове и зеленчуци с участието на ст.н.с. д-р Огнян Карабаджов, ст.н.с. д-р Янко Гегов, Надежда Василева - сеньор одитор на ТЮФ Рейнланд България ЕООД

10.03.2010: 07 - 08.04.2010г., Пловдив: СРЕЩА – РАЗГОВОР по актуални проблеми при производство на стерилизирани плодове и зеленчуци с участието на ст.н.с. д-р Митрю Хайдутов

09.03.2010: 12-14.04.2010, София: Тюф Рейнланд България ЕООД, със съдействието на СППЗ Ви кани да участвате в обучение на тема: “Международен стандарт за храните” (International Food Standard-IFS), версия 5

16.02.2010: Избран е нов знак за всички биологични продукти от ЕС

26.01.2010: Спазване на трудовото законодателство в предприятия за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и в предприятия за производство на вина
Извънредна национална кампания на ГИТ

25.01.2010: Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за трето тримесечие на 2009 г.

07.12.2009: Юбилеен 10-ти рожден ден на СППЗ
На 26 ноември т.г. в парк хотел "Пирин*****" гр. Сандански СППЗ отпразнува ЮБИЛЕЕН ДЕСЕТИ РОЖДЕН ДЕН.
Празникът уважиха и колеги от Гърция, Македония, Албания, както и приятели и партньори от Италианската търговска камара, БСК, Асоциация на месопреработвателите в България/АМБ/, Национална асоциация на млекопреработвателите, ФНСО от ХП към КНСБ.

03.11.2009: 13.11.2009 г. - ДЕГУСТАЦИЯ на лютеница и конфитюр от ягоди
На 13.11.2009 г. Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци с любезната подкрепа на Италианската търговска камера и Каза Сицилия България организира ДЕГУСТАЦИЯ на две основни групи продукти - лютеница и конфитюр от ягоди

02.11.2009: Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за второ тримесечие на 2009 г.

24.08.2009: 2-6.10.2009: Пътуващ семинар на тема "Срок на годност на храните"
СППЗ организира национален пътуващ семинар на тема "Срок на годност на храните" в периода 02 - 06 октомври 2009 г. (5 дни/4нощувки) до екзотичния остров Корфу - Гърция. Изтегли пълната програма и заявка-договор.

25.06.2009: 24 юни 2009 г. - един различен ден за децата от Дома в Зелениково
По повод 1-ви юни - денят на детето и настъпилото лято, от СППЗ организира детско тържество с участието на професионалист-аниматор за децата от Дом за отглеждане и възпитаване за деца лишени от родителски грижи в село Зелениково.

26.05.2009: ОТНОВО УСПЕХ

3 експоната на фирми членове на Съюза бяха отличени със златен медал и диплом на Международния панаир на потребителски стоки и технологии Пролет`2009 в Пловдив:

  • Конфитюр от рози - производство на "Джем и Джем" ООД
  • Подправка за салата и готвене /бяла и червена/ и
  • Лютеница Тодорка - Традиция на "Дерони" ООД

"Златните медали от Международния панаир на потребителски стоки и технологии винаги са били престижна награда за новаторство. Днес обаче тя има по-висока стойност, защото е знак за победа, извоювана в тежки условия" - изтъкна главният директор на панаира Иван Соколов при откриването на церемонията по връчването им.

26.05.2009: Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за 2008 г.

20.02.2009: Семинар на тема „Енергийната стойност – показател за качеството на храни и напитки. Методи за изчисляване на енергийната стойност” - 12.03.2009 г. - четвъртък,Стара Загора

19.02.2009: Семинар на тема „Енергийната стойност – показател за качеството на храни и напитки. Методи за изчисляване на енергийната стойност” - 09.04.2009 г. - четвъртък, Велико Търново

18.02.2009: Пътуващ семинар „Етикетиране на храните – предимство и възможност” - 01 май до 05 май 2009 г. - полуостров Ситония Халкидики - Гърция

16.02.2009: Новата версия на ISO 9001 - 2008 - вижте указанията за въвеждане, както и отговорите на най-често задаваните въпроси

28.01.2009: Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" към трето тримесечие на 2008 г.

16.01.2009: Презентации от семинара за представяне на “Наръчник за изчисляване на енергийната стойност на храните”

15.01.2009: В брой 105 от 09.12. 2008 г. на Държавен вестник е публикуван ЗИД на Закона за опазване на околната среда

09.12.2008: На 16.12.2008 г. СППЗ организира СЕМИНАР за представяне на “Наръчник за изчисляване на енергийната стойност на храните”
Зала 2 ет.2 на ул.”Г.С.Раковски” №108 /в сградата на НТС/- София

08.12.2008: В брой 53 от 10.6.2008 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и за изменение на нормативни актове

17.10.2008: Мeждународна конференция по проект Towards - „Миграция на мрежите в селскостопанския и хранителния сектор от производствено ориентирани към пазарно ориентирани”
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци в България е една от иновативните мрежи, определени по проекта. Неговата практика и общите резултати от проекта ще бъдат представени на 22 октомври 2008 година по време на международното изложение SIAL.

16.10.2008: Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" към второ тримесечие на 2008 г.

07.10.2008: Стартира схема за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за извършване на обследвания за енергийна ефективност
Схемата цели подобряване на конкурентоспособността на българските предприятия и за насърчаване местното устойчиво развитие чрез подкрепа на енергоспестяването. Средствата ще се предоставят до изчерпване на предоставената от централния бюджет сума.

02.09.2008: Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" към първо тримесечие на 2008 г.

03.07.2008: Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
изм. ДВ. бр.48 от 23 Май 2008 г.

26.06.2008: Постановление № 105 от 17 май 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.)

23.06.2008: "Рубикон" ЕООД официално откри ново предприятие за преработка на плодове и зеленчуци

29.05.2008: Списък на студентите, завършващи през 2008 г., специалност – Консервиране и Хладилна Технология

23.05.2008: ПОРЕДЕН УСПЕХ !!!
Със златен медал и диплом на провелия се от 12 до 17 май 2008 година Международен панаир за потребителски стоки и технологии са отличени продукти на две фирми, членове на СППЗ:

  • ДЖЕМ И ДЖЕМ ООД - за серията конфитюри за диабетици от: рози, ягоди, малини, смокини и горски плодове;
  • ДЕРОНИ ООД - за крем от люти чушки.
Това са единствените медали за сектор “Преработени плодове и зеленчуци” от общо седемте медала присъдени на “ФУДТЕХ” – специализираното изложение за хранителни стоки и технологии.

17.04.2008: 17 април 2008 г. - Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци
Решения на годишното отчетно-изборно събрание

03.04.2008: 17 април 2008 г., 14 ч.: Годишно отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци

27.03.2008: МЕМОРАНДУМ от срещата на производителите и преработвателите на плодове и зеленчуци в България
Да обединим усилията и действията на всички заинтресовани страни от бранша, да обсъдим открито проблемите си

24.03.2008: Презентация на Константин Ламбрев от срещата "ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ" - Пловдив

19.03.2008: 20 март 2008 г., 11 ч.: ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ, Пловдив, хотел "Санкт Петербург"
За участие в срещата са поканени всички фирми преработващи плодове и зеленчуци, производители на суровини, научни работници и представители на държавните структури.

21.12.2006: РАБОТОДАТЕЛ на ГОДИНАТА 2006

05.09.2006: Международна специализирана изложба "ИНТЕРФУД И ДРИНК", 15-18.11.2006

05.09.2006: Специализирано международно изложение за храни и напитки SIAL 2006, 22-26.10.2006

19.05.2006: Изложението "ФУДТЕХ" - Пловдив, 8-13.05.2006

02.03.2006: Примерен Договор за покупко-продажба на плодове и зеленчуци за преработка

10.02.2006: 24.02.2006 - Седма среща на консервните фабрики с производителите на плодове и зеленчуци

20.05.2005: Общото събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци избра нов Управителен съвет

21.04.2005: Общо събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци на 13.05.2005 г.

16.03.2005: Материали от семинара на тема "Преработвателите на плодове в подкрепа на аграрното развитие на България" проведен на 9.03.2005 г. в зала "Електроимпекс" - София

16.03.2005: Изпълнение на тарифните квоти за внос на български селскостопански стоки в ЕС (03 март 2005 г.) (pdf-формат)

10.03.2005: Регистрирани селско-стопански продукти със специфичини географски наименования от страните членки на ЕС (pdf-формат)

24.01.2005: НАРЕДБА № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (rtf-формат)

24.11.2004: Политика на качеството - защитени наименования

23.11.2004: Шеста среща между производители на плодове и зеленчуци и преработвателните предприятия - 2.12.2004, Пловдив

15.11.2004: Промени в Националния план за развитие на земеделието и селските райони (програма САПАРД)

18.06.2004: Списък на студентите бакалаври, завършили през 2004 г., специалност – Консервиране и Хладилни Технологии.

16.06.2004: Споразумение за свободна търговия между Република България и Сърбия и Черна гора

11.06.2004: Комисия за избор на проекти по САПАРД

11.06.2004: Експортни субсидии

11.06.2004: Преговорите за присъединяване към Европейския съюз и сектор Преработени плодове и зеленчуци

  • Национален праг за домати, предназначени за преработка
  • Национален праг за праскови, предназначени за преработка
  • Организации на производителите на плодове и зеленчуци

29.04.2004: Регламент ЕС № 852/2004 на Европейския Парламент и Съвета 29 април 2004 регламентиращ хигиената при производството на хранителни продукти (pdf-формат)

 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH