Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


„Ден на отворените врати” - 8 и 9 юли 2015 г.

По инициатива на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България, съвместно с ръководството на катедра „Консервиране и хладилна технология” към УХТ-Пловдив, на 8 и 9 юли 2015 г. ще се проведе „Ден на отворените врати” - учебна практика за студентите от всички курсове на специалността.

Програмата включва посещения на фирмите

  • "Фрукто Сливен” АД (гр.Сливен),
  • "Дерони" ООД (гр.Стара Загора) и
  • "Конекс - Тива"ООД (с. Оризово, обл. Стара Загора).

Целта е да се даде възможност на студентите в реални условия да се запознаят с производствените предприятия, с условията на труд и организацията на производствения процес, както и с възможностите им за бъдеща реализация.

Това е началото на поредица инициативи на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци и Катедрата за надграждане на академичните знания на обучаващите се инженер-технолози и осигуряване на бизнеса възможност за удовлетворяване потребностите им от подготвени кадри.

Презентация на проведента учебна практика по инициатива на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци за студентите от всички курсове на специалността „Консервиране и хладилна технология“

24.06.2015
 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH