Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Писма на браншови организации от ХВП

От името на браншови организации от ХВП са изпратени писма до Министъра на земеделието, храните и горите и до Председателя на комисията по земеделието и храните в 44-то НС

Писмо до Министъра на земеделието, храните и горите

Писмо до Председателя на комисията по земеделието и храните в 44-то НС


26.05.2017
 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH