Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Мисия

Съюзът на производителите на консерви в Република България е учреден на 19.02.1999 г. На 17 април 2003 г. с решение на Общото Събрание е преименуван в Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци. Към момента членовете на Съюза са 50 - консервни фабрики, Университет по хранителни технологии - Катедра "Консервиране и хладилни технологии", Институтът по градинарство и консервиране, гр.Пловдив

Основните цели, които си поставят членовете на Съюза са:

  • издигане престижа на професията пред обществото, постигане на професионално единство и защита на професионалните интереси;
  • информационно обслужване и подкрепа на членовете в областта на технологията, техниката, научните постижения и маркетинга в консервната промишленост;
  • партньорство на държавните органи при изготвяне на нормативната база, при провеждането на лицензионни и контролни дейности и всичко свързано с дейността на консервната промишленост.
Услугите, които предоставяме на нашите членове могат да се обобщят в следните аспекти:
  • лобиране;
  • организиране на срещи с производители на суровини;
  • организиране на обучения по различни теми
  • подобряване на квалификацията на персонала;
  • представяне на нови закони, наредби;
  • представяне на Добри производствени практики;
  • препращане на търговски запитвания от България и чужбина;
  • организиране на участия на панаири и изложения в страната и чужбина;
  • съдействие за включване в търговски делегации
и други, като се стремим да откликнем в най-голяма степен на нуждите на всеки един от членовете

 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH