Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Издания


Книгата за всеки модерен мениджър

 

Практически подходи за определяне на сроковете на трайност на храните


Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци /СППЗ/ издаде “Наръчник за определяне на енергийната стойност на храните” с водещ автор ст.н.с. Христо Юруков.

 


Във връзка с присъединяването ни към Европейския съюз за българските предприятия произвеждащи, пакетиращи и предлагащи на пазара храни е задължително спазването на Европейските законови изисквания в тази област.
За Ваше улеснение в Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци събрахме и отпечатахме всички задължителни регламенти уреждащи производството на безопасни храни в сборник "Хигиенен пакет".

 

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци по съвместен проект с USDA / Департамента по земеделие на САЩ /, издадоха книжка "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки /НАССР/ при преработката на плодове и зеленчуци. Автор д-р Робърт Савидж, президент на консултантската фирма НАССР Consulting Group


Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци, с финансовото съдействие на Германското дружество за техническо сътрудничество - бюро София разработи практическо помагало "Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработване на плодове и зеленчуци".

 

В Настоящето издание има за цел да запознае ръководителите на предприятията и специалистите със същността на Добрите хигиенни практики(ДХП) и Добрите производствени практики(ДПП), и да окаже помощ при създаването на съответната фирмена организация и подходящи условия за производството на безопасни и безвредни хранителни продукти чрез тяхното внедряване. Можете да намерите в приложение примерни схеми за химико-технологичен и микробиологичен контрол на основните направления за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци.


В Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци със съдействието на GTZ бе разработен и отпечатан Наръчник "HАCCP - определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки при преработка на плодове и зеленчуци". Автори на изданието са доц. д-р инж. Иван Николов и гл. ас. инж. Захари Велчев. Основното предимство е практическата му насоченост и е отлично помагало при внедряването на системата.

Книгите могат да се закупят на място в офиса на СППЗ или да се поръчат по телефон или e-mail: office@org-bg.net

 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH