Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Наръчник за определяне на енергийната стойност на храните

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци /СППЗ/ издаде “Наръчник за определяне на енергийната стойност на храните” с водещ автор ст.н.с. Христо Юруков.

Изданието съдържа преглед на нормативната уредба по темата, таблици с данни за химичния състав на различните видове храни, напитки и суровини за производството им, както и конкретни примери с начините за изчисляване на енергийната стойност на различните видове храни и напитки, подредени по групи.

Наръчникът е предназначен за всички производители и търговци на храни и напитки, заведенията за хранене, технолози, диетолози, както и други специалисти занимаващи се с производство и предлагане на храни и хранене.

Комисията на Европейската общност изготви проект на Регламент за предоставянето на информация за храните на потребителите, съгласно който при етикетирането на храните задължително ще се обявяват “енергийната стойност, количествата мазнини и въглехидрати с особено внимание към съдържанието на захари и сол”. След приемане на проекта да се приеме от Европарламента ще настъпят промени и в националното ни законодателство.


17.11.2008
 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH