Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Обучение

25.03.2014: Практически семинар на тема: Изготвяне и валидиране на етикети на храни, гр. София, 25.03.2014 г.

09.05.2013: Обучителен семинар по темите, свързани с аспекти на Европейското законодателство по етикетиране на храните - 09-10.05.2013 г.

15.05.2012: Обучение на тема: Етикетиране на храни, гр. София, 15.05.2012 г.

12.05.2011: Пътуващ семинар на тема: Храни и напитки – безопасност и/или качество???, гр. Истанбул, Турция, 12-15.05.2011г.

08.04.2010: Среща – разговор на тема: Актуални проблеми при производство на замразени плодове и зеленчуци, гр. Пловдив - 08-09.04.2010 г.

07.04.2010: Среща-разговор на тема: Актуални проблеми при производството на стерилизирани плодове и зеленчуци, гр. Пловдив, 7-8 април 2010

20.02.2009: Семинар на тема „Енергийната стойност – показател за качеството на храни и напитки. Методи за изчисляване на енергийната стойност” - 12.03.2009 г. - четвъртък,Стара Загора

19.02.2009: Семинар на тема „Енергийната стойност – показател за качеството на храни и напитки. Методи за изчисляване на енергийната стойност” - 09.04.2009 г. - четвъртък, Велико Търново

18.02.2009: Пътуващ семинар „Етикетиране на храните – предимство и възможност” - 01 май до 05 май 2009 г. - полуостров Ситония Халкидики - Гърция

29.02.2008: Семинар Изисквания на законодателството на ЕС към използваните пластизоли и лакове в капачки "Twist off"

28.03.2007: Обучение на тема: "Лаборант – техно-химичен и микробиологичен контрол в консервната промишленост

27.03.2007: Квалификационни и преквалификационни курсове
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци съвместно с Центъра за професионално обучение към Професионална гимназия по хранителни технологии - гр. Пловдив организира квалификационни и преквалификационни курсове

26.03.2007: Семинар – обучение "Определяне на стерилизационните Fо - ефект на режимите на стерилизацията на консерви"
Лектор: Ст.н.ц. д-р Митрю Хайдутов

13.11.2006: Семинари на тема: "Нормативни изисквания по околна среда и енергийна ефективност в индустрията за преработване на плодове и зеленчуци"

13.03.2006: СППЗ съвместно с ГТЦ-България организира в два модула семинари-обучения на тема: Изискванията на ISO 22000 /НАССР система/ и практическо обучение за разработка, внедряване и поддръжка на НАССР система в предприятията преработващи плодове и зеленчуци.

07.03.2005: Семинар на тема "Преработвателите на плодове в подкрепа на аграрното развитие на България" - 9.03.2005 г. - София

07.01.2005: Семинар "ВЪВЕЖДАНЕ НА НАССР СИСТЕМА В ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ" - 27-28.01.2005, Пловдив

 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH