Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
София 1000, ул. Г. С. Раковски 108, етаж 4, офис 407А, тел. 02 987 47 43, е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net | English    
 


Важно
е да знаете

Комисията прие нов Европейски план за действие в областта на търговията на дребно и ще проведе консултация относно нелоялните търговски практики

Брюксел предложи два нови регламента за използване на добавки в храните

Засилена политика на ЕС за по-добро информиране относно качеството на хранителните продукти
Гарантиране на качество за потребителите, от една страна и на справедливи цени за земеделските производители от друга, са двете цели на приетия от Европейската комисия на 10.12.2010 г. „Пакет за качество“.

Етикетирането на хранителните стоки от гледна точка на потребителите

EK готви нови правила за етикетите

БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ТРАЙНОСТ

Новата версия на ISO 9001 - 2008 - вижте указанията за въвеждане, както и отговорите на най-често задаваните въпроси

Презентации от семинара за представяне на “Наръчник за изчисляване на енергийната стойност на храните”

Екознаците върху етикетите
Екомаркировката съдържа сведения отразяващи екологичния характер на продукта, процеса или услугата. Тя представлява текст, отделни графични или цветни символи и техни комбинации.

НАССР, ISO 22000, BRC, IFS, GlobalGAP и ISO 9001 – за всички любознателни фирми от хранителната верига
Открит семинар, организиран от смесената консултантска къща АЛФА КУОЛИТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ и холандския орган за сертификация ИЗА СЕРТ, който е специализиран за хранителната верига

 
 
Union of the processors of fruit and vegetables
with the financial support of German government,
BMZ - Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung /GTZ - Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH