Биологично здраве на плодовете и зеленчуците. Превенция на добре известните увреждания при съхранението им

Излезе новият наръчник на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци!

Какво води до развалата на плодовете и зеленчуците? Как да предотвратим замърсяването им с микроорганизми? Как да съхраним свежестта им при транспортиране?

На тези и много други въпроси свързани с правилното съхранение на плодовете и зеленчуците, дава отговор новото издание на Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци. Наръчникът ще излезе съвсем скоро и е със заглавие „Биологично здраве на плодовете и зеленчуците. Превенция на добре известните увреждания при съхранението им“ с автор доц. д-р Росица Еникова.

В него ще откриете подробна професионална информация за процесите на развала на плодовете и зеленчуците – причини, следствия и загуби. Засегнати са темите за почвеното замърсяване на плодовете и зеленчуците с микроорганизми, фитопатогенни микроскопични гъбички и фитопатогенни бактерии. В наръчника е описана подробно нормативната наредба, свързана с проблема за развалата на плодовете и зеленчуте. Освен теоретичната материя в изданието ще откриете и множество практически съвети за правилното им съхранение.


Поръчки за наръчника можете да направите на office@org-bg.net или да ни се обадите на 02/987 47 43.

Съдържание

Вместо предговор


1. Плодовете и зеленчуците в храненето на населението в света
2. Процеси на развала на плодовете и зеленчуците – причини, следствия и загуби
3. Почвеното замърсяване на плодовете и зеленчуците с микроорганизми
4. Рискът от патогенни за човека микроорганизми, предавани с плодовете и зеленчуците
5. Микроорганизмите – причинители на процесите на развала на плодовете и зеленчуците
6. Биохимични основи на развалата на плодовете и зеленчуците
7. Токсини, образувани при развалата на плодовете и зеленчуците:

  • Патулин
  • Афлатоксини
  • Охратоксин А
  • Цитринин
  • Алтернариол и други токсини на гъбичката Alternaria

8. Специфични увреждания на плодовете и зеленчуците от фитопатогенни бактерии
9. Специфични увреждания на плодовете и зеленчуците от фитопатогенни микроскопични гъбички
10. Роля на вредителите по селскостопанските култури в развалата на плодовете и зеленчуците
11. Превенция на развалата на плодовете и зеленчуците при транспорт и съхранение – системни мерки за защита
12. Съхранение на плодове и зеленчуци – практически съвети за оптимални условия и срокове на трайност
13. Нормативна уредба, свързана с проблема за развалата на плодовете и зеленчуците

Приложение 1. Вредители по селскостопанските култури с икономическо значение на територията на Република България

Приложение 2. Списък на стандартите на CODEX ALIMENTARIUS в областта на хигиената на плодовете и зеленчуците


Поръчки за наръчника можете да направите на office@org-bg.net или да ни се обадите на 02/987 47 43.