Спазване на трудовото законодателство в предприятия за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и в предприятия за производство на вина

26.01.2010

Спазване на трудовото законодателство в предприятия за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и в предприятия за производство на вина

ИА „Главна инспекция по труда” в периода 28.09.2009 г. – 30.10.2009 г. проведе Извънредна национална кампания “Спазване на трудовото законодателство в предприятия за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци и в предприятия за производство на вина”

Вижте протокола с обобщените резултати