Международна конференция и изложба "Разумното използване на енергията, водата и отпадъците"3 - 5 юни в София, НДК, организира Виа Експо

25.05.2010

Международна конференция и изложба

Енергията, водите и отпадъците или как да се превърнат проблемите в решения

България като пълноправен член на ЕС пое ангажименти за прилагане на мерки в секторите eнергийна ефективност, водни ресурси и отпадъци. Към сегашния момент е ясно, че тя трудно ще постигне заложените цели и ще понесе сериозни парични санкции. По отношение на управлението на отпадъците – едва 10 % се рециклират, докато в ЕС това е процентът на депонирания отпадък. Проблемите във водния сектор са свързани с нерационалното използване на ресурсите и липсата на достатъчно пречиствателни станции. Според директива на Европарламента за енергийна ефективност, приета тези дни, новите сгради до 2020 г. трябва да отговарят на високи стандарти и да бъдат захранвани от ВЕИ източници – България е една от страните с най-висока енергийна консумация в Европа.

Конкретни решения на тези проблеми ще се разискват по време на Международната конференция и изложба "Разумното използване на енергията, водата и отпадъците", която се организира от Виа Експо между 3 и 5 юни в НДК.

Холандия, която е лидер в разработването на екопрактики, е страната във фокус на форума.

Участие ще вземат лектори от 12 държави – представители на институции, браншови асоциации и компании.

Събитието ще бъде място за обмен на експертен опит и ноу-хау в областите:

  • Пасивни, активни и интелигентни къщи и суперизолации – 70-90 % спестяване на електроенергия
  • Водни ресурси - инвестиции и ефективност при пречистването на отпадъчни води; австрийският опит в областта на мениджмънта на водите; технологии за устойчиво управление на отпадъчните води; ценообразуване във водния сектор – системи от Австралия или как да се намалят загубите на вода в България; нови мембранни технологии и др.
  • Отпадъци и рециклиране - фокусът ще бъде върху биологичните отпадъци. Те са основна заплаха за околната среда - метанът, отделян от тях, е опасен 25 пъти повече от СО2. Чрез подходящо третиране от тях се получава висококачествен компост и биогаз. Общините и представителите на бизнеса ще научат за холандския опит в управлението на биоотпадъците и регионалното сътрудничество. Семинарът на тема "Проблемите на депата" ще разгледа начините за рекултивиране на старите сметища и ще покаже реализирани проекти.

Паралелната изложба ще представи отблизо холандския опит на водещи компании, участващи на Колективния холандски щанд, които целят да разширят своите пазарни позиции в България. Посетителите ще имат възможност за директен контакт и с български фирми.

Форумът ще събере на едно място представители от всички сектори на икономиката - строителство и архитектура, селско и горско стопанство; хранително-вкусова, опаковъчна, тежка и лека промишленост; финансови институции ВиК дружества, електроснабдяване, телекомуникации, топло- и газоснабдяване, транспорт, управление на отпадъците, енергетика и др.

Програма на конференцията

Изложба

Брошура

Регистрация

Регистрация за посещение на изложбата