Еднодневен практически семинар "Изготвяне и валидиране на етикети нахрани"

25.03.2014СППЗ организира еднодневен практически семинар на тема:
Изготвяне и валидиране на етикети на храни
на 25 март 2014 г. /вторник/, в гр. Пловдив, бул. Марица № 26 – УХТ, БЛОК 3, ЗАЛА 222

ПРОГРАМА

10.45 – 11.00 Регистрация
11.00 – 11.15 Откриване на семинара, представяне на участниците и очакванията им
11.15 – 11.45 Новите аспекти за етикетиране на храните във връзка с влизане в сила на Регламент 1169/2011.
Петър Анастасов - Интертек
11.45 – 12.30 Специфични изисквания и регулации за изготвяне на етикети на храни. Срокове за въвеждане на изискванията към етикетиране на храните и контрол.
представител на БАБХ
12.30 – 13.00 Работа по групи за изготвяне на етикети
13.00 – 13.30 Обедна почивка (сандвичи)
13.30 – 14.00 Обмен на информация между участващите фирми, представяне на изготвените етикети от представители на различните групи.
14.00 – 15.00 Преглед на разработените етикети спрямо основните критерии: Местоположение и име на бизнеса; Идентичност; Описателни твърдения; Обозначаване на съставките на продукта; Описание на нетното количество от дадена съставка; Съответствие за алергени; Дизайн на етикета; Таблица с хранителни факти / Анализ на хранителните вещества
Коментар от представител на БАБХ
15.00 - 15.30 Коментар от представител на фирма Интертек и представяне на услугата - валидиране на етикети.
15.30 - 16.00 Информация за акредитираните лаборатории в страната и ЕС за анализ на хранителните вещества в храните
представители на СППЗ/ Интертек
16.00– 17.00 Кръгла маса - дискусия с представител на БАБХ и Интертек. Връчване на удостоверения на участниците.


Такса за участие в семинара:
- за фирми - членове на СППЗ - 120 лева /с ДДС/
- за фирми нечленове - 156 лева /с ДДС/
За всеки следващ участник от една фирма се ползва 20 % отстъпка.

Моля, преведете съответната сума на сметката на СППЗ:
Първа Инвестиционна Банка АД (ПИБ)
IBAN: BG31FINV915010E0025763
BIC: FINVBGSF

Попълнените заявки за участие в семинара, моля изпращайте на e-mail: office@org-bg.net.
За допълнителна информация – тел.: 02 9874743
Краен срок за записване - 20 март 2014 г.

Приложение: Заявка за участие