Среща-разговор на тема: Актуални проблеми при производството на стерилизирани плодове и зеленчуци, гр. Пловдив, 7-8 април 2010

07.04.2010 - 08.04.2010