Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

05.01.2023

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

Според вносителите Законопроектът цели да уреди статута и функционирането на браншови организации в съответствие с Правилата за определяне на национално, регионално и областно представителни браншови организации, част от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г. Ще бъдат ясно определени критериите за представителност на браншовите организации за производство и преработка на селскостопански продукти в Република България, което ще допринесе за създаване на яснота, кои са основните представители на различните браншове, които представляват земеделските стопани и агробизнеса в Министерството на земеделието. Създаването на единна нормативна рамка цели да осигури еднакво третиране при определяне на представителността на земеделските обединения. С ефективното ѝ прилагане ще се гарантира по най-добрия начин представителността на различните браншове в сектор „Земеделие“.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 AMehmedova@mzh.government.bg

 

 

Дата на откриване:

9.12.2022 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Земеделие и селски райони

Дата на приключване:

9.1.2023 г.

 

Ø  Проект на Решение на Министерския съвет

Ø  Проект на Закон за представителните браншови организации за производство и преработка на селскостопански продукти

Ø  Мотиви към законопроекта

Ø  Цялостна предварителна оценка на въздействието

Ø  Приложения

Ø  Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието

Ø  Становище на дирекция „Модернизация на администрацията“ в Министерския съвет