Сравнителен сензорен анализ на лютеница

На 23.03.2017 г., Медия „ Прогресив“, съвместно със специализираната лаборатория за сензорен анализ на храни и напитки Euro Sensolab Bulgaria (NSF Euro Consultants Group) и в присъствието на представител на Асоциация Активни потребители, проведоха сензорно проучване насочено към сравняване на продукти „Едро смляна лютеница“ и „Фино смляна лютеница“, произведени по браншови стандарт с аналогични продукти от пазара, които не притежават този стандарт. Целта на анализа бе да се определи как се позиционират продуктите произведени по браншови стандарт спрямо сходни продукти, да се установят приликите и разликите им и да се предостави възможност на Потребителя да направи осъзнат избор при покупката на лютеница по браншови стандарт, взимайки информирано решение и с разбиране, че за цената която заплаща, получава продукт с постоянно, контролирано и гарантирано качество.

Проведени бяха две последователни дегустации на фино смляна и едро смляна лютеница.

Анализите се проведоха в контролирани условия в специално проектираната и оборудвана зала на сензорна лаборатория Euro Sensolab България. Сензорната лаборатория е обзаведена с 16 индивидуални кабинки, снабдени с осветление със спектър близък до естествената дневна светлина. Създадена e контролирана среда на температура и влажност в помещението за тестване, условия за добра хигиена, изолация от разсейващи фактори – шум, светлина и миризми, подходящ интериор и изложение. Сензорните тестове в лабораторията се провеждат посредством собствен специализиран софтуер, което позволява автоматична статистическа обработка на данните и минимизиране на възможността за човешка грешка. Помещението за подготовка на пробите на лабораторията е снабдено с професионално оборудване, съобразено за всякакъв тип храни и методи на приготвяне.

Материалът е подготвен от:
инж-технолог Кристина Петева - Ръководител сензорна лаборатория Euro Sensolab