БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО - УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ТРАЙНОСТ

02.08.2010

Това е примерът с добилата най-широка популярност тема с обществен резонанс – удълженият срок на трайност на заквасените млека и в частност – на българското кисело мляко. До 90-те години на ХХ век българското кисело мляко се отнасяше към категорията на бързо развалящите се продукти. Според БДС 12-82 регламентираният срок на трайност бе 3 денонощия. След този срок масово явление бе силно подкиселяване на продукта, издуване на опаковките (полистиролови кофички с термично залепен капак от алуминиево фолио), често образуване на пелена на повърхността от видими колонии на дрожди, често – и плесени.

Българската млекарска наука признава отдавна възможностите за много по-продължително съхранение на кисело мляко, без то да губи от вкусовите си, хранителни и биологични качества. Още през 1961 г. Гиргинов и Груев доказват трайност до 60 дни при определени условия – качествени суровини, херметичност на опаковките, добра хигиена на производство, ниска температура на съхранение – от +2оС до +6оС.

Причината за този дисонанс между науката и практиката бе масовото неспазване на хигиена на производството и повсеместното вторично заразяване на пастьоризираната суровина с дрожди, неизменни контаминанти в млекарската индустрия. Всъщност лимитиращият трайността фактор за българското кисело мляко бе генерационното време на дрождите – в рамките на 3 дни, дори при хладилни условия. Друг фактор бе системното неспазване на хладилната верига при транспорта и съхранението, още повече ускоряващ развитието на дрождите. Последните са едни от малкото микроорганизми, които успешно се размножават съвместно с млечнокиселите бактерии, за разлика от патогенните и условно-патогенни Enterobacteriaceae, стафилококите, клостридиите, листериите и други, които в присъствие на Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus бързо губят жизнеспособност и загиват в рамките на 24 – 48 часа.

За българското кисело мляко, както и за други подобни разновидности на млечнокиселите храни, от значение е количеството и съотношението на микроорганизмите на закваските като пробиотични култури с доказани лечебни и профилактични качества. Това е най-ценното в киселото мляко, признато за една от малкото естествени функционални храни с огромно значение за храненето на здравото население, както и при някои патологии и хронични заболявания на храносмилателната, имунната и други системи на организма. Съдържанието на желаните млечнокисели микроорганизми на симбиотичната закваска всъщност днес е основната лимитираща характеристика на киселото мляко наред с киселинността и органолептиката.

Отговорността по удължаването на срока на българското кисело мляко в неговите многобройни варианти бе поета след редица задълбочени наблюдения върху най-малко шест партиди от всеки асортимент при различни интервали от време – веднага след заквасването (24 час), след 72 часа (3 ден), 7 ден, 10 ден, 14-15 ден, 18 ден, 20-21 ден, 25 ден и т.н. Наблюденията бяха извършени върху асортименти с нормална, понижена и повишена масленост – 2,0 %, 3,6 %, 5,0 % ; върху мляко с плътен коагулум и резервоарен тип кисело мляко за пиене, върху асортименти с добавени плодове, ароматизанти и захар, дори върху заквасена със симбиотична култура за кисело мляко сметана. Веднага след производството партидите бяха изследвани по стандартните показатели за наличие на колиформи, патогенни микроорганизми, дрожди и плесени. По показателя „дрожди” също бяха извършвани динамични наблюдения. Успоредно се осъществяваха в динамика изследвания на броя на микроорганизмите на термофилната симбиотична закваска – лактобацили и стрептококи. Във всеки наблюдаван интервал се определяха органолептичните качества по 5-бална скала, както и киселинността, измервана чрез рН и титруемата в градуси по Тьорнер. След анализ на получените резултати срокът на трайност бе определян като моментът, в който продуктът има приемлива органолептика, подходяща за българския вкус киселинност и най-важното (лимитиращо) качество – съдържание на млечнокисели бактерии – лактобацили и стрептококи във високи количества, необходими за утвърждаване на пробиотичния ефект на продукта. На практика тези количества са от порядъка на 108 CfU/g, или изразени чрез десетичен логаритъм – около log = 8,0, т.е. около 100 000 000 CfU/g и повече.

Важно условие при тази експериментална постановка бе осъществяването на добра производствена и хигиенна практики, елиминиращи вторичното контаминиране на пастьоризираното мляко преди и по време на заквасването с дрожди.

Полученият богат фактически материал е много обширен и не може да се представи тук изцяло и в подробности. Един малък фрагмент от проучванията представяме в таблици 20 и 21, в които са данните за млечнокиселите микроорганизми – Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus в динамика до 25 дни в два от изследваните асортименти – българско кисело мляко с масленост 3,6 % и кисело мляко смес краве и биволско 50 : 50. Едновременно с това представяме и динамиката на титруемата киселинност в средни стойности. В посочения от нас пример наблюдението започва от много развит млечнокисел процес с висока стартова киселинност, която в крайните етапи малко надхвърля горните допустими граници от 160оТ и в последствие е коригирана от фирмата-възложител до по-ниски стойности– до около 150 оТ, респ. до по-приемлива органолептика.

Важното в случая са постигнатите високи стойности на млечнокиселите бактерии (от порядъка на log = 8 и повече) още в началото на биотехнологичния процес и през целия период на наблюдението до 21 ден, след което се установява тенденция към снижаване на броя на пробиотичните микроорганизми в продукта. Така въз основа на данните за комплексната оценка на вкусовите, ароматните качества, състоянието на коагулума, киселинността и оптималните концентрации на жизнеспособни клетки при отсъствие на нежелана микрофлора и по-специално – на дрожди, срокът на трайност на киселото мляко спокойно може да се установи до 20 дни от датата на производството, което решава оперативно редица проблеми на бизнес-оператора с храни по цялата верига от производството до консуматора, без обаче да се отрази на диетичните и лечебни свойства на продукта. Цитираните проучвания дадоха основание за установяване на нови срокове на трайност на заквасените с Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus млека в цялата млекопреработваща промишленост у нас. Оказа се, че решението на проблема е просто – чрез могъщия лост на инвестиции в подобряването на хигиената на производството. И днес още има съмнения, че удълженият срок на трайност на киселите млека се дължи на специфични консерванти. Това просто не е вярно. Тези производители, които подценяват хигиенния фактор, са застрашени от компрометиране на продукцията си. А и в присъствие на консерванти не бихме имали пълноценен биотехнологичен процес, млечнокиселите бактерии не биха се развивали така интензивно и стабилно.

Таблица 21. ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА Lactobacillus bulgaricus И Streptococcus thermophilus

В БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО – НАТУРАЛНО С МАСЛЕНОСТ 3,6 %

Микроорганизми

на закваската

 

Партида

24 час

7ден

10 ден

14 ден

18 ден

21 ден

25 ден

 

 

 

 

Lactobacillus bulgaricus

(

log MPN)

01.11.02.

9,04

9,04

10,04

8,40

8,65

10,15

8,88

02.13.02.

8,65

8,40

8,40

8,40

7,98

8,18

8,65

03.15.02.

9,15

10,04

8,65

8,65

9,04

7,40

8,04

04.17.02.

8,65

8,65

8,88

8,40

8,65

8,18

7,65

05.19.02.

8,65

8,40

8,60

9,40

8,98

7,15

8,98

06.21.02.

9,15

8,65

8,30

 

9,18

7,98

8,18

 

 

Streptococcus thermophilus

(

log MPN)

01.11.02.

8,40

9,04

10,15

9,15

8,60

9,15

7,40

02.13.02.

8,30

9,04

9,04

8,65

7,98

8,40

7,40

03.15.02.

9,15

9,30

8,65

8,40

9,04

7,65

4,60

04.17.02.

9,18

9,04

8,88

8,40

8,40

8,40

7,40

05.19.02.

8,65

10,15

8,88

9,40

8,40

5,65

7,04

06.21.02.

9,15

8,65

8,88

8,65

8,40

4,40

4,40

Средни стойности на титруемата киселинност (оТ)

?

m

?

121,0

2,6

5,57

 133,5

4,2

8,90

146,9

3,5

7,35

152,8

2,8

5,84

159,5

2,8

5,94

164,3

4,4

9,33

165,3

3,5

7,51

Таблица 22. ДИНАМИКА НА РАЗВИТИЕТО НА Lactobacillus bulgaricus И Streptococcus thermophilus
В БЪЛГАРСКО КИСЕЛО МЛЯКО – СМЕС КРАВЕ И БИВОЛСКО 50 : 50

Микроорганизми

на закваската

Партида

24 час

7ден

10 ден

14 ден

18 ден

21 ден

25 ден

 

 

Lactobacillus bulgaricus

(
log MPN)

01.11.02.

8,65

8,65

8,98

8,65

8,98

10,15

8,65

02.13.02.

9,04

9,18

8,88

9,40

7,98

8,18

8,40

03.15.02.

9,15

9,15

8,65

9,04

8,65

8,40

8,18

04.17.02.

9,04

9,40

7,98

8,40

9,18

8,18

7,98

05.19.02.

8,40

10,15

8,40

9,65

8,98

7,98

9,40


06.21.02.

9,15

 

8,40

7,45

8,88

8,98

8,40

8,60

 

 

 

Streptococcus thermophilus

(

log MPN)

01.11.02.

9,15

9,15

9,18

9,04

8,98

10,15

8,30

02.13.02.

8,65

9,40

8,98

9,18

7,98

7,65

8,40

03.15.02.

9,15

8,65

8,40

9,04

8,65

8,40

7,40

04.17.02.

9,04

9,18

8,18

8,60

9,18

8,18

7,18

05.19.02.

8,65

10,04

9,40

9,65

9,30

9,04

10,04

06.21.02.

8,65

 

8,65

8,65

8,40

8,40

8,65

8,98

Средни стойности на титруемата киселинност (оТ)

?

m

?

119,5

4

,0

8

,57

 

13

6,3

2,8

5,99

149,4

3,8

8,15

154,6

3,0

6,44

162,6

3,7

7,93

 

168,4

3,6

7,57

168,6

4,2

9,01


автор ст.н.с. д-р Росица Еникова, дм