УХТ – Пловдив, Катедра: Консервиране и хладилна технология

Член на СППЗ от 1999

Продуктови групи

Придружаващи дейности

За фирмата

Катедрата осъществява преподавателска и научно-изследователска дейност в областта на преработката и хладилната технология на плодовете и зеленчуците, както и управлението на безопасността и качеството на храните. В образователно-квалификационната степен (ОКС) “Бакалавър” катедрата провежда специализиращо обучение по специалността “Технология и качество на храните”, специализация “Технология на продуктите от плодове и зеленчуци”. В ОКС “Магистър” катедрата провежда специализиращо обучение по специалността “Преработка и хладилна технология на плодовете и зеленчуците”. В рамките на Центъра за интердисциплинарно обучение по качество и безопасност на храните катедрата провежда специализиращо обучение в ОКС “Магистър” по специалностите “Безопасност на храните” и “Управление на качеството в хранителната индустрия”.