Институт за изследване и развитие на храните - Пловдив

Член на СППЗ от 2001

Продуктови групи

Придружаващи дейности

Сертификати

БДС ISO 17025

За фирмата

Институт за изследване и развитие на храните (ИИРХ; бивш Институт по Консервна Промишленост) е създаден през 1962г. с Постановление на Министерския съвет № 163 / 27.09.1962.

ИИРХ е утвърден център за научни изследвания, технологично развитие, разпространение, комерсиализация на резултати и услуги за малки и средни предприятия от хранително-вкусовата промишленост в България. Реализирал е трансфер на знания и опит чрез различни програми и проекти. Участва като координатор и партньор на проекти в INCO Коперник, USAID, Програма „Здраве“ на ЕС.

Дейността на ИИРХ е в направления формулиране и дизайн на храни, контрол на безопасността и качеството на храни, сензорен анализ и потребителски тестове.

Извършва:

  • Разработване на здравословни хранителни продукти - функционални, традиционни, органични, диетични храни за различни потребителски групи;
  • Разработване на технологии за преработка на продукти от растителен и животински произход;
  • Анализи за безопасност и качество на храните (хранителна химия, микробиология на храните, сензорни и текстурни показатели, съдържание на токсични и есенциални елементи) в Акредитирана лаборатория за изпитване на храни (сертификат № 23-LI, 28.08.2013).