Годишно отчетно-изборно събрание на СППЗ

06.06.2011

Годишно отчетно-изборно събрание на СППЗ

На 01.06.2011 г. в хотел Севтополис в Павел баня се проведе Годишното отчетно-изборно събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България.

Избран бе нов Управителен съвет в състав:

1. Константин Ламбрев – фирма Конекс Тива
2. Иван Янков – фирма Олинеза
3. Димитър Ангелинов – фирма Диони
4. Стойко Кировски – фирма Джем и Джем
5. Велизар Петков – фирма Сторко
6. Спас Стефанов – фирма РодинаАгро
7. Илко Семерджиев – фирма Консервинвест

и нов Контролен съвет в състав:

1. Николай Жеков – фирма Цима 99
2. Георги Банелиев – фирма Булконс-Първомай
3. Димитър Алексиев – фирма Фрукто Сливен

За председател на Съюза бе преизбран Константин Ламбрев.

На събранието се обсъдиха и основните параметри на минималните качествени изисквания при производство на лютеница.

Предстои сформиране на работна група с представители на Съюза, БАБХ и научни звена - УХТ, ИИРХ - Пловдив, НЦООЗ и представители на потребителски организации за обсъждане на предложението.