Общо събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци на 13.05.2005 г.

21.04.2005

Общо събрание на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци на 13.05.2005 г.

Управителния съвет на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в Република България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо Събрание на 13.05.2005 г., в 13 и 30 мин., в конгресната зала на хотелски комплекс "Царско село", София, околовръстен път Драгалевци, при следния дневен ред:


1. Отчет за дейността на управителния съвет за периода 2003-2004 г.;
2. Отчет за дейността на контролния съвет за периода 2003-2004 г.;
3. Приемане изменения и допълнения в устава;
4. Финансов отчет за периода 2003-2004 г.;
5. Приемане на бюджет за 2005 г.;
6. Приемане програма за работа за 2005 г.;
7. Избор на управителен и контролен съвет;
8. Други.

Регистрацията на членовете ще се проведе от 13.00ч. в деня на събранието