Традиционната среща на членовете и партньори на СППЗ

03.05.2017

Традиционната среща на членовете и партньори на СППЗ

Традиционната среща на членовете и партньори на Съюза в началото на преработвателния сезон и годишно Общо събрание ще се проведе на 8 и 9-ти юни 2017 г. /четвъртък и петък/, в хотел Ландмарк Крийк ****, гр. Пловдив, ул. Св. Валентин 3, парк Гребен канал - запад

Деловата работа ще започне в 14.00 ч. на 08.06.2016г. в зала “Executive Lounge” при следния

Дневен ред

Провеждане на ОС

13.00ч. Регистрация на делегатите

14.00ч. Откриване. Проверка на кворума

Т.1 Освобождаване на г-н Валентин Ламбев като член на УС по негова молба /приложена/

Т.2 Избор на нов член на УС

Годишна среща на СППЗ

Панел I

 Информация за изпълнение на дейности от Програма на СППЗ за 2017 г.

 • Резултати от Анкета сред членовете за необходимата им суровина за преработвателен сезон 2017 г.
 • БС Лютеница – 01/2011 г.
  • Променени в условията за одобряване от БАБХ;
  • Промени в условията на СППЗ за правото на ползване на знака;
  • Срок за ползване на знака; Цена за ползване; Договор за ползване на графичния знак
  • Провеждане на сензорно проучване насочено към сравняване на продукти „Едро смляна лютеница“ и „Фино смляна лютеница“, произведени по браншови стандарт с аналогични продукти от пазара, които не притежават този стандарт - със специализираната лаборатория за сензорен анализ на храни и напитки Euro Sensolab Bulgaria и в присъствието на представител на Асоциация Активни потребители.
 • Проекти:
  • ОЕВ /Русия, ОАЕ/
  • Участие в изложението „MACFRUT”, Римини–Италия, 10-12.05.2017г., с финансова подкрепа от МЗХ - схема „Държавна помощ“.
  • Информация за депозиран проект: „Подобряване на организацията на труд и качеството на работните места в предприятията преработващи плодове и зеленчуци при въвеждане на нови технологични решения (оборудване), чрез транснационален обмен на добри практики и знания, насочен към работодателите и заетите лица, с цел по лесно адаптиране към промени“ – ОП РЧР.
   Проектът е на етап - оценяване./към момента/
 • Информация за финансовото състояние на Съюза и бюджет за 2017г. Справка за събираемостта на членския внос за 2017г.

15.30 - 15.45 Кафе пауза

Панел II

 • Обсъждане и приемане на „Етичен кодекс на СППЗ”
 • Обсъждане на проекти и избор на ново лого на СППЗ
 • Обсъждане идеята за създаване на Комуникационна на стратегия „Подкрепи българското” с участието на браншовите организации от ХВП
 • Разни:

Връчване на Удостоверения за членство в СППЗ на новоприети фирми.

По традиция срещата на членовете и партньори на Съюза ще завърши с обща вечеря в ресторант на хотела от 20.00 до 23.30 часа.

За по-добра организация на срещата, моля да попълните и изпратите в офиса на СППЗ приложената Заявка за участие в указания срок.