Кои са екологичните решения за оползотворяване на отпадъци от селското стопанство и за производство на енергия?

27.03.2018

Кои са екологичните решения за оползотворяване на отпадъци от селското стопанство и за производство на енергия?

От 27 до 29 март 2018 г. в София ще се проведе 14-то издание на международното изложение и конференции: Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения на компании от 15 държави. По-голяма част от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други - контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др.

Сред продуктовите акценти са:

 • инсталации за производство на биогаз от аграрни отпадъци
 • линии за производство на пелети, използвайки отпадни материали като жито, царевица, слънчогледови люспи, дървесни частици, слама
 • барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци
 • енергийноефективни системи за отопление: камини, котли на дърва и пелети, бойлери
 • решения за отопление на животновъдни ферми
 • отопление с приложение в оранжерии, гнезда със семена и сандъци за разсад
 • LED осветление, което намалява разходите за осветление и повишава комфорта на отглежданите животни
 • пластмасови и метални съдове за събиране на биологични отпадъци
 • мобилни и стационарни машини, които се използват при: компостиране, ферментацията, обработването на биомаса, механично и механично-биологично третиране на отпадъците
 • решения за инсинерация
 • соларни системи за автономно електрозахранване и съхранeние на енергия  и др.

Регистрация за безплатно посещение

 

За първи път

Виртуално изложение ще функционира преди и след провеждане на EE и ВЕ, Save the Planet – то осигурява допълнителна онлайн реклама на изложителите, както и улеснява контакта с техни нови бизнес партньори.

Актуални теми в конференциите

EE и ВЕ:

 • Криогенно съхранение на енергия - иновационна технология с приложение в хранителната промишленост и логистиката, съхранение на енергия, „умни електромрежи”, строителство и др.
 • Уъркшоп с участието на проектите: Проект GSS-VET - “Геотермални и соларни умения” и Проект “SMARTEL - Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома”

Програма ЕЕ & ВЕ

Безплатна регистрация за Конференция ЕЕ & ВЕ

Управление на отпадъци и екология:

 • Кръгова икономика - предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клъстер Клийнтех България
 • Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможности за финансиране, както и с инструментите й.

Програма Управление на отпадъци

Безплатна регистрация Конференция Управление на отпадъци /линк/

Виа Експо – 032 512 900, office@viaexpo.com, www.viaexpo.com