Международна конференция "Превенция от корозия" - Пловдив. Експерти и водещи компании от 9 държави ще представят последни новости

28.06.2018

Международна конференция

Влиянието на корозията върху металите в почти всяка среда и щетите, които тя ежегодно нанася, налагат предприемане на ефективни мерки за превенция и нейното отстраняване. От 3 до 4% от брутния национален продукт на индустриализираните страни се губи в следствие на корозия. В световен мащаб това възлиза на 2,2 трилиона американски долара, а близо една трета - 660 млр. долара биха могли да бъдат спестени само чрез прилагане на съвременните знания за технологии за защита от корозия. За България очакваните икономии за 2018 г. ще възлязат на около 700 млн. долара. Очевидно е налице глобална нужда от разпространение на знания за контрол на корозията.

Corrosion Prevention Balkans (28-29.06.2018) ще се проведе във формат конферентна и изложбена част. Водещи експерти от Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Чехия и Хърватия ще представят технологии, методи и продукти за защита от корозия. От една страна, изявата е отлична възможност за получаване на информация - кога протича корозията, как да се предотврати, какви са предимствата на различните системи за превенция, а от друга - за създаване на бизнес контакти и обмяна на опит.

Конференцията - програма

Участие ще вземат експерти от Международния съвет по корозия, Европейската федерация по инженерна химия, Федерален институт на Германия за изследване и тестване на материали, МГ Аноди Интернешънъл АД, EC Quadro SRL, Технопарк Кралупи Чехия, Полско дружество по корозия, OFI Technologie & Innovation GmbH, PA-EL d.o.o, Оргахим, Бласт Инженеринг, Cathodic Corrosion Control UK и др. 

Актуални теми: ? Онлайн мониторинг на корозията чрез нов електрохимичен измервателен уред ? Съвременни международни стандарти и разпоредби за корозионна защита ? Освобождаване на тежки метали от сплави, използвани в питейната вода ? Материали и услуги за катодна защита ? Дейности, насочени към повишаване осведомеността за процеса корозия ? Корозия на тръбопроводи и резервоари за суров нефт ? Покрития от метални сплави върху стомана ? Проучване и различни критерии при проверка за нарушено изолационно покритие на метални структури ? Индустриални антикорозионни покрития - методи за подготовка на металната повърхност преди боядисване ? Антикорозионни системи и защитни покрития 

Ранна регистрация до 4 юни

Паралелна изложбена част

Водещи фирми ще представят технологии и продукти за предпазване от корозия, приложими в редица области: строителство (метални конструкции, летища, пречиствателни станции, спортни съоръжения) енергетика- (електропреносната мрежа, електроцентрали), инфраструктура (пътища, пристанищни комплекси, мостове и др.), нефтопреработка, корабостроене и корабоплаване, автомобилостроене, автосервизи, химическа промишленост, металообработване и машиностроене, селскостопанска техника, телекомуникации, производство на електроуреди, фармация, ХВП и др.

 

Полезни линкове: За събитието  Партньори  Електронен бюлетин