Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните

03.10.2013

Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните

Aгенция за регионално и икономическо развитие– Враца участва като партньор в проект NO-BLE Ideas „Мрежа от млади иноватори за устойчиви идеи в областта на земеделието и храните“.

Основната цел на проекта е да благоприятства повишаването на резултатите от научните изследвания на младите иноватори, да пoдкрепя приложните изследвания и подобри съответствието между търсенето и предлагането на научни изследвания и иновации за устойчив растеж на хранително-вкусовия сектор в Югоизточна Европа.

В рамките на изложение ИНТЕРФУД& ДРИНК в София -6-9ноември 2013 година и съгласно графика на фестивалния цикъл на проекта, се организират следните събития:

  • „На кафе с известен учен“ – форма на дискусия на студенти,млади учени( изследователи) и млади предприемачи с иновативно мислене за повишаване на значимостта на внедряване на иновации в сектор Земеделие и храни за по-устойчиво развитие;
  • „Мозъчна атака“ –дискусионен панел за подобряване на връзката на науката и практиката; групови дискусии между млади учение и предприемачи от страните –партньори по проекта за установяване на контакти и възможности за обмен на идеи, възможност за съвместни разработки и намиране на инвестиции;
  • „EUREKA – финансирай своята идея“-как да намерим подходяща програма за финансиране на нашите идеи; представяне на възможни източници на финансиране и запознаване на младите учени и предприемачи с възможностите, които мрежата НО-БЛЕ идеи дава за сътрудничество и развитие
  • Добри практики- сесия за споделяне на успешно реализирани проекти за иновации в сектор земеделие и храни, финансирани от ЕС или други източници

Каним всички заинтересовани млади учени, предприемачи, иноватори да се включат в организираните събития по проект No-Ble Ideas.

Моля да заявите своя интерес към участие в дейностите на проекта на е-мейл: arir.vr@gmail.com
или в офиса на АРИР -Враца, на бул. „Христо Ботев“ 24, ет.3, тел.092/ 665509, 092/ 660271 всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Срок до 21.10.2013 г.

инж.Несрин Донева, координатор проект за АРИР-Враца
инж.Мая Милова, експерт Комуникации