Проект „Освободете европейския вкус“ – „Release the European Taste”- промоционална програма за преработени плодове и зеленчуци

01.08.2014

Проект „Освободете европейския вкус“ – „Release the European Taste”- промоционална програма за преработени плодове и зеленчуци

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци кандидатства и спечели проект за промотиране на селскостопански продукти в страни извън ЕС, в съответствие с Регламент 501/ 2008., и по-специално „Насърчаване на селскостопанските продукти на ЕС в трети страни“, в обхвата на схемата за финансиране на промоционални програми, съфинансирани от ЕС, Регламент на Комисията (ЕО) № 501/2008 от 5 юни 2008 г., изменен с Регламент за изпълнение 1085/2011 и 737/2013 определящи подробните правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 3/2008, относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на пазара на трети страни.

Съгласно изискванията на Регламента, Браншовата организация кандиданства с проектно предложение пред компетентния Национален орган - в случая МЗХ, който след одбряване на проектното предложение го представя на ЕК за нова оценка и одобрение. Двете оценки - на национално и европейско ниво са необходими поради факта, че финансирането на проектните дейности се осигурява по правилото: 50% от ЕК, 30% от РБългария – респективно МЗХ. Останалите 20% са задължение на спечелилата организация, в случая Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци.

На 25 юли 2014 г. бе сключен Договор за финансово подпомагане № 11 между ДФ „Земеделие“ и Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци и стартира изпълнението на дейностите.

Информационните и промоционални мерки/дейности, описани в проектното предложение са в съответствие с Регламент (ЕО) 501/2008, 1085/2011 и 3/2008 и целят да осъвременят имиджа на продуктите, като ги направят по-младежки и приканващи, предоставяйки акуратна и грабваща информация за консуматорите с цел повишаване на потреблението им в целевите страни.

Проектът е на стойност - 3 749 660 Евро /7 353 143, 03 лева/ и период на изпълнение август 2014 – юли 2017г.

Съгласно сключения договор финансовото участие на Европейския съюз не надвишава 50% от реално допустима стойност на всяка фаза от програмата, определена като допустима за финансиране, а именно:

 • 634 681 EUR /1 241 309,10 лева/ в първата фаза;
 • 603 599 EUR /1 180 518,92 лева/ във втората фаза;
 • 641 551 EUR /1 254 745,45 лева/ в третата фаза.

Финансовото участие на съответната държава-членка /в случая България/ възлиза на 30% от реалната допустима стойност на всяка фаза на програмата, призната като допустима за финансиране, а именно:

 • 380 809 EUR; /744 786,24 лева/ в първата фаза;
 • 362 159 EUR; /708 310,57 лева/ във втората фаза;
 • 384 930 EUR; /752 846,09 лева/ в третата фаза.

Финансовото участие на предлагащата организация – Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в РБългария възлиза на 20% от реалната допустима стойност на всяка фаза от програмата, определена като допустима за финансиране, а именно:

 • 253 872 EUR; /496 522,86 лева/ в първата фаза;
 • 241 439 EUR; /472 206,40 лева/ във втората фаза;
 • 256 620 EUR; /501 897,40 лева/ в третата фаза.

Проектът се фокусира върху следните групи преработени продукти:

 • лютеница и готови продукти на доматена основа - имам баялдъ, лечо, зеленчуци с дом. заливка и др.;
 • консервирани домати;
 • гриловани пиперки и патладжан в марина от оцет и растителни масла, подправени с чесън и билки;
 • праскови в захарен сироп;
 • конфитюр от рози;
 • шипков мармалад.

Целеви държави: Русия и Обединени Арабски Емирства

Целевите градове:

 • Русия - Москва, Новосибирск;
 • ОАЕ - Дубай, Абу Даби

Защо тези продути и защо тези държави:

Изборът ни на тези продукти и точно тези държави беше продиктуван от идеята да възобновим имиджа на тези европейски продукти на пазари където вече са потребявани, познати и търсени в контекста на основните цели на Проекта „да осъвремени имиджа на продуктите, като ги направи по-младежки и приканващи, предоставяйки акуратна и грабваща информация с цел повишаване на потреблението в целевите страни”.

За успешното изпълнение на програмата са предвидени следните основни дейности:

Дейност: 1 – Информационни мерки

 • Дизайн и изработване на промоционални материали;
 • Изработване и заснемане на информационен клип и информационни билбордове;
 • Промоционални подаръци;

Дейност: 2 – Промоционални мерки

 • Дейности на места за продажби (POS) в търговски молове / супермаркети;
 • Участие в изложения и панаири
 • Подбрани са следните девет хранителни изложения :
  • ПРОДЕКСПО (м. февруари 2015 г., февруари 2016, Февруари 2017 г.); Moscow
  • SibFoodExpo / HOREX (Април 2015 г. - април 2017 г.); Novosibirsk
  • Gulfood (м. февруари 2017 г.); Dubai
  • Фестивал на хранителните специалитети (от ноември 2016 г.); Dubai
  • SIAL Близък изток Abu Dhabi (м. ноември 2015 г.; Ноември 2016) Abu Dhabi.

Дейност: 3 – Рекламни мерки

 • Разработване на артистичния материал;
 • Време за излъчване / рекламно пространство (1А)
 • Реклами в пресата
 • Външна реклама (билбордове и градски светлини)

Дейност: 4 – Мерки по връзки с обществеността

 • Тематични вечери;
 • Посещение на производствени места в България;
 • Кулинарни училища

Допълнителна информация - в офиса на СППЗ на тел. 02/987 47 43 или на ел. поща - training@org-bg.net, union@org-bg.net.