На състоялото се на 27.11.2014г. в хотел „Извор”, Старозагорски минерални бани, годишно отчетно-изборно Общо събрание на СППЗ, бе избран нов Управителен съвет и Контролен съвет на Съюза

01.12.2014

На състоялото се на 27.11.2014г. в хотел „Извор”, Старозагорски минерални бани, годишно отчетно-изборно Общо събрание на СППЗ, бе избран нов Управителен съвет и Контролен съвет на Съюза

На състоялото се на 27.11.2014г. в хотел „Извор”, Старозагорски минерални бани, годишно отчетно-изборно ОС на СППЗ, съгласно чл. 22 от Устава на Съюза се избра Управителен съвет в състав:
1. Валентин Ламбев - фирма „ Екоплод-БГ”, В.Търново
2. Димитър Алексиев - фирма „Фрукто Сливен”, гр.Варна
3. Димитър Ангелинов - фирма „Диони”, гр. Стара Загора
4. Иван Янков - фирма „Олинеза”, гр. Костинброд
5. Константин Ламбрев - фирма „ Конекс Тива”
6. Милена Калибацева - фирма „Филикон -97”, гр. Пловдив
7. Стойко Кировски - фирма „Джем и Джем”, гр. Пловдив

На първото заседание на новоизбрания УС за Председател е преизбран г-н Константин Ламбрев.

Съгласно чл. 27 от Устава е избран Контролен съвет в състав:
1. Белослав Белчев – фирма „Белс”, гр. Казанлък
2. Велизар Петков – фирма „Сторко”, гр.Плевен
3. Николай Жеков – фирма „Цима 99”, гр.Раковски

За Председател на КС е избран г-н Велизар Петков.

Общото събрание прие „Насоки за развитие на СППЗ” през следващия тригодишен мандат, на база на които новоизбрания УС всяка година ще приема конкретна „Програма за дейността на СППЗ”.

НАСОКИ
за развитие на Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци
за периода 2014-2017 г.

1. Минимални качествени изисквания за производство на преработени плодове и зеленчуци – браншови норми за производство на консервирани плодове и зеленчуци;

2. Програма за информираност на потребителите;

3. Разработване, кандидатстване и работа по проекти;

4. Повишаване на професионалната квалификация чрез организирани от СППЗ обучения - по ежегодно приемана програма за обучение;

5. Подготовка на кадри за консервната промишленост на всички нива на образователната система. Взаимодействие с отговорните институции - МОН, НАПОО, АЗ, Регионалните инспекторати по образованието.
- Разработване на предложение до МОН за разкриване/подновяване/ на специалността техник-технолог в консервната промишленост в районите с концентрация на консервни фабрики.
- Съвместна работа с БСК за подкрепа при изпълнението.