Заключителната конференция по проекта „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци” е на 11 март 2015 г.

23.02.2015

Заключителната конференция по проекта „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”  е на 11 март 2015 г.

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната конференция за популяризиране на извършените дейности и пoстигнатите резултатите по проект: „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Конференцията ще се проведе на 11 март 2015 г. /сряда/
в „Кристал Палас Бутик Хотел” – София, ул. “Шипка” №14

В работата на конференцията ще участват и двама водещи експерти от „John Bean Technologies” AB–Швеция (познат преди като Фриго Скандия Екуипмънт) – партньорът ни по проекта.

По време на конференцията ще се инициира дискусия по въпроси, свързани с повишаване качеството и безопасността на замразените храни.

Ще бъдат представени и разпространени издадените по проекта 5 сборника обучителни материали с практическа насоченост.

Желаещите следва да потвърдят участието си като попълнят и изпратят приложената Заявка за участие на адрес: office@org-bg.net

Участниците в конференцията, които ще пътуват до София за сметка на проекта, следва да изпратят и попълнено, подписано, подпечатано и приложеното Писмо-съгласие за командировка.

Приложения:

1.Заявка за участие

2.Писмо-съгласие за командировка

3.Програма