De minimis за преработвателните предприятия

02.06.2020

De minimis за преработвателните предприятия

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 1 млн. лв. по схемата de minimis като стимул за реализацията на реколтата от български череши през предстоящата изкупна кампания. 

Финансова подкрепа ще получат преработвателните предприятия, като субсидията покрива част от разходите, свързани с изкупуването, транспорта и преработката на реколтата тази година. 

Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавируса.

На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупените добиви от стопаните спрямо предходната година. Подкрепата е до 50 лв. на тон за предприятията, които са завишили изкупните количества с 30% спрямо обемите си от 2019 г., които следва да са били над 20 тона. 

Добивите следва да са произведени от земеделските стопани, участвали по схемата за обвързано подпомагане за Кампания 2019. Другите изисквания към преработвателите е да са регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ.