Подкрепа за преработвателните предприятия в съответствие с R1305/2013 по отношение COVID-19

07.07.2020

Подкрепа  за преработвателните предприятия в съответствие с R1305/2013 по отношение COVID-19

Ръководството на Министерство на земеделието и храните уважиха нашето предложение и го приеха като решение да се подпомогне всяко предприятие, което не може да се възползва от помощта за доказани намалени приходи с минимум 20% за периода април – юни във връзка с обявената пандемична обстановка. Като краен резултат са приети 2 вида компенсации:
  • компенсации при доказани 20% спад в приходите,
  • помощ от 270 лв на заето лице за периода април-юни за предприятията, които нямат спад в приходите.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев, каза, че има готовност да бъдат извършени изключително бързи разплащания към бизнеса по мерките COVID в рамките на м.септември до началото на м. октомври. „Става въпрос за финансов пакет с размер около и малко над 100 млн. лв., от които по-голямата част ще бъде насочена директно към земеделските производители. Приемът ще бъде чрез системата ИСАК на база на заявените площи без административна тежест за бенефициентите”, посочи Грудев.