Проект на Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и Малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

22.07.2020

Проект на Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и Малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

В портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван проект на Наредба за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане на земеделски стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19"от ПРСР за периода 2014-2020 г. 

С проекта се цели стопаните да бъдат компенсирани в най-кратки срокове, още в рамките на настоящата стопанска година. По тази причина, при разпределението на средствата за основен критерий е възприет размерът на направените допълнителни разходи по прилагане на противоепидемиологичните мерки в стопанствата, като за целта се използват представени данни от браншови организации и официални източници на информация. 

Крайната дата за предоставяне на коментари по документа е 31.07.2020 г.