Схемата de minimis за преработвателните предприятия

28.07.2020

Схемата de minimis за преработвателните предприятия

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 3,2 млн. лв. за 2020 г. по схемата de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт от стопанството до преработвателното предприятие, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

  Финансовата подкрепа ще се предоставя на преработвателни предприятия, с изключение на тези, извършващи дестилация и производство на ферментационни продукти.

   Предприятията трябва да бъдат регистрирани по чл. 12 от Закона за храните и да са вписани в публичния регистър на БАБХ (по списък от БАБХ). Те трябва да притежават документ, удостоверяващ извършеното плащане към земеделския стопанин, както и протокол, издаден от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), съвместно с ОД „Земеделие“ към МЗХГ на земеделския стопанин за реколтиране на съответната култура.

   На финансиране имат право всички предприятия, които завишат обема на изкупената продукция от регистрирани земеделски производители с над 15% спрямо 2019 г.

    Предвидените ставки за подпомагане са:

  - праскови и нектарини - единичната ставка от 27 лв./тон;

  - сливи - единичната ставка от 21 лв./тон;

  - малини - единичната ставка от 139 лв./тон;

  - домати - единичната ставка от 30 лв./тон;

  - пипер - единичната ставка от 37 лв./тон;

  - патладжан - единичната ставка от 20 лв./тон;

   Предвижда се признати организации и групи на производители да бъдат допустими за подпомагане, чиито членове са заявили през Кампания 2020 участие по схемата за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци на открити площи.

   Указанията за държавната помощ и съпътстващите ги регистри ще бъдат публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“.