Публикувани са Указания за прилагане на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на преработвателни предприятия за праработка

06.08.2020

Публикувани са Указания за прилагане на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на преработвателни предприятия за праработка

Публикувани са Указанията за прилагане на помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013 на преработвателни предприятия за праработка на праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан - реколта 2020 г. за компенсиране на част от разходите, свързани с транспорт, логистика, съхранение на готова продукция и други операции по преработката на праскови и нектарини, сливи малини, домати, пипер и патладжан - реколта 2020