Промени в Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени

19.07.2021

Промени в Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени

На сайта за обществени консултации на МС е публикуван за обществено обсъждане - Проект на ПМС за приемане на Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени

С проекта на Наредба се цели определяне на ясни изисквания и критерии към наименованията, състава, характеристиките, етикетирането и производството на плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека.

Проектът не се прилага за изброените продукти, предназначени за влагане при производството на фини печива, сладкарски изделия, бисквити и други.