20 март 2008 г., 11 ч.: ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ, Пловдив, хотел "Санкт Петербург"

19.03.2008

20 март 2008 г., 11 ч.: ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ, Пловдив, хотел

Всички сме свидетели на все по-задълбочаващите се проблеми на фирмите, преработващи плодове и зеленчуци при осигуряване на достатъчни по количество и качество български плодове и зеленчуци за преработка. В създалата се ситуация консервните фабрики са принудени да внасят суровини за преработка от страни, чието производство е субсидирано, което се отразява негативно на българското земеделие и на практика е износ на национален доход.

В подкрепа на това твърдение СППЗ подготви обобщена информация за производството и преработката на плодове и зеленчуци.

Въпреки многократните опити на производителите на плодове и зеленчуци, на преработвателните фабрики и техните браншови структури поотделно да ангажират държавните институции за решаване на проблемите, до момента не са отчетени особени резултати. Липсва дългосрочна държавна политика за стабилизиране и развитие на един традиционно експортно ориентиран бранш - отглеждане и преработка на плодове и зеленчуци. Във връзка с гореизложените проблеми от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци предлагаме да обединим усилията и действията на всички заинтресовани страни от бранша, да обсъдим открито проблемите си и изготвим

ПРОГРАМА ЗА ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ
в гр.Пловдив, хотел “Санкт Петербург”, Голяма конферентна зала
на 20.03.2008г., начало 11.00 ч.

За участие в срещата са поканени всички фирми преработващи плодове и зеленчуци, производители на суровини, научни работници и представители на държавните структури.

За запознаване на широката общественост с проблемите и с взетите решения, след срещата е организирана Пресконференция с журналисти от национални, регионални и специализирани медии - 15.30 ч.

Информация в пресата
В-к Труд, 17 март 2008
В-к Труд, 17 март 2008, продължение
В-к Стандарт, 17 март 2008
В-к Дневник, 17 март 2008
В-к 24 часа, 17 март 2008
В-к Дума, 17 март 2008
В-к Гласът на фермера, 11-17 март 2008

За повече информация и регистрация
можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони:

инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79
или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net