МЕМОРАНДУМ от срещата на производителите и преработвателите на плодове и зеленчуци в България

27.03.2008

МЕМОРАНДУМ от срещата на производителите и преработвателите на плодове и зеленчуци в България