Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" към второ тримесечие на 2008 г.

16.10.2008

Публикуван е отрасловият анализ

Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" към първо тримесечие на 2008 г. Анализът представят развитието, обща характеристика на сектора, размера и ориентацията на вътрешния и външния пазар, основните компании и институции, работещи в сектора. Последната актуализация на данните е към второ тримесечие на 2008 г.