Запознаване с акредитирани методи - Солун, Гърция

13.05.2016 - 14.05.2016

Запознаване с акредитирани методи, подходящи за изследване на суровините и готовите продукти в бранша, за химически анализ на води, отпадъци и почва, за изследване на хранителната стойност, по покана на фирма "АГРОЛАБ РДС", Солун, Гърция.