Семинар "Коректността към потребителите в полза за производителите"

13.04.2018

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци ви кани

на еднодневен семинар-дискусия

„Коректността към потребителите в полза за производителите“

13 април 2018г. /петък/

гр. София, ул. Георги С. Раковски 108 /Дом на техниката/, зала 312

 

ПРОГРАМА

 

09:30 - 10:00

Регистрация - кафе/чай

10:00 - 10:15

Откриване и представяне на участниците

10:15 - 12:00

Първи модул

- Коректността към потребителя се отплаща

- Органи и процедури за подаване на сигнал за нередност/несъответствие в това число и от представители на конкуренцията

- Често допускани грешки

12:00 - 12:30

Обедна почивка /сандвич, напитка/

12:30 - 14:30

Втори модул

- Нелоялни търговски практики. Механизми за контрол и за борба с тях

- Знаци за качество и за доверие /стандарти, търговски марки, сертификатни марки и др./

14:30 - 14:45

Кафе пауза

14:45 - 15:45

Трети модул

- Алтернативно решаване на спорове (АРС)

- Онлайн решаване на спорове (ОРС)

 15:45  Заключителна дискусия. Закриване на семинара

 

Обучител и модератор на дискусията: Богомил Николов

Такса за участие за членове на СППЗ - 60 лв /с ДДС/, за фирми - нечленове на СППЗ таксата е 72 лв. /с ДДС/ с включени напитки и сандвич.

Моля, преведете съответната сума на сметката на СППЗ:

УниКредит Булбанк АД , IBAN: BG55UNCR70001522130064, BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане – участие в семинар

Попълнените заявки за участие с копие на платежното нареждане моля, изпращайте на: e-mail: office@org-bg.net

Краен срок за изпращане – 5 април 2018 г.

За информация:

Участниците от страната сами си осигуряват хотел в София и резервират нощувката си. Близко до мястото на обучението е хотел “Славянска беседа”- www.slavyanska.com, тел. 02/9801303, 0878742122.