Практическо обучение на тема „Сензорен анализ на храни и напитки“

10.03.2016 - 11.03.2016

Практическо обучение на тема „Сензорен анализ на храни и напитки“ в сензорната лаборатория на „И СИ БУЛ”ООД, гр. София