Публикуван е отрасловият анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за 2011 г.

31.03.2013

Публикуван е отрасловият анализ

Публикуван е годишният отраслов анализ "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци - развитие на производството, вноса, износа и продажбите в България" за 2011 г. Анализът представят развитието, обща характеристика на сектора, размера и ориентацията на вътрешния и външния пазар, основните компании и институции, работещи в сектора.