ОБУЧЕНИЕ за технолози, отговорници по безопасност и качество, вътрешни одитори

11.06.2009

На 11.06.2009 г. в Пловдив - Заседателна зала на фирма“БИОСЕТ” ООД, се проведе ОБУЧЕНИЕ за технолози, отговорници по безопасност и качество, вътрешни одитори:

IFS – Същност, приложение и изисквания на стандарта;

IFS версия 5 и IFS логистика.

Добри Земеделски Практики – значение на качеството и безопасността на суровините, гл.ас. Захари Велчев