Обучение на тема: "Лаборант – техно-химичен и микробиологичен контрол в консервната промишленост

02.04.2007 - 06.04.2007

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци съвместно с Професионална гимназия по хранителни технологии и техника гр. Пловдив организира обучение на тема:
"Лаборант – техно-химичен и микробиологичен контрол в консервната промишленост"

Програмата по която ще се проведе обучението е:


 

Времетраене

Учебен програма

02.04. 2007

8-17 ч.

Технология и системи за контрол на качеството и хранителната безопасност

03.04.2007

8-17 ч.

Аналитична химия

04.04.2007

8-17 ч.

Аналитична химия

05.04.2007

8-17 ч.

Технохимичен контрол при производство на консерви

06.04.2007

8-17 ч.

Технохимичен контрол при производство на консерви

ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

30.04.2007

8-17 ч.

Микробиология на консервните производства

01.05.2007

8-17 ч.

Микробиология на консервните производства

02.05.2007

8-17 ч.

Микробиологичен контрол при производство на консерви

03.05.2007

8-17 ч.

Микробиологичен контрол при производство на консерви

ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Място на провеждане – гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" 106,

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника гр. Пловдив

Повече информация може да получите на телефони 02/ 980 26 79 и 02/ 987 47 43.