Семинар Изисквания на законодателството на ЕС към използваните пластизоли и лакове в капачки "Twist off"

11.03.2008

Във връзка с изискванията на Наредба № 3 /4.06.2007 на МЗ и по-специално проблемите свързани с миграцията на вредни вещества от капачките към продукта, Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци с любезната подкрепа на фирма ГУДЕКС АД, гр. Пещера, организират семинар на тема:

Изисквания на законодателството на ЕС към използваните пластизоли и лакове в капачки "Twist off"

За участие в семинара са поканени и представители на преработвателни предприятия от Македония, Гърция, Румъния.

П Р О Г Р А М А

11.03.2008 /вторник/
Пристигане и настаняване в хотел "Сезони", курорт "Цигов чарк", www.seasons.bg

13.00 – 13.15Откриване и преглед на нормативните документи
13.15 – 14.15Пластизоли –изисквания и забрани, анализи на продукти
лектор: Dr Peter Nuessen–PPG Hoba, Германия
мениджър лаборатория "Пластизоли"
14.15 – 14.45Кафе пауза
14.45 - 15.15Лакове – изисквания и забрани, анализи на продукти
лектор: D.E.Peter Norbert von Wulfen–PPG Hoba мениджър лаборатория "Лакове"
15.15 – 15.45Юридически коментар по темата
лектор: юрист Grait Britain – PPG Hoba
Отпътуване за гр.Пещера и посещение на производствената база на фирма “Гудекс” АД.
19.30Вечеря по случай 15 години от пускането на първата производствена линия на фирма "Гудекс" АД.
домакин: "Гудекс" АД
Регистрационна карта за семинара

За повече информация и регистрация
можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони:

инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79
или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net