Презентации от семинара за представяне на “Наръчник за изчисляване на енергийната стойност на храните”

16.01.2009

На 16.12.2008 г. СППЗ проведе СЕМИНАР за представяне на “Наръчник за изчисляване на енергийната стойност на храните”

Можете да разгледате кратки презентация по темите: