Семинар на тема „Енергийната стойност – показател за качеството на храни и напитки. Методи за изчисляване на енергийната стойност” - 12.03.2009 г. - четвъртък,Стара Загора

12.03.2009

На 12.03.2009г. /четвъртък/ в конферентна зала 1 на хотел „Железник”в град Стара Загора, ул. Парчевич №1 /до автогарата/, СППЗ Ви кани на семинар на тема: „Енергийната стойност – показател за качеството на храни и напитки. Методи за изчисляване на енергийната стойност”

Целта на практическия семинар за обучаване в методиките за изчисляване на енергийната стойност е да се улесни работата на управители, технолози и други специалисти от фирмите произвеждащи храни и напитки от Вашия регион.

За информация:

  • Комисията на Европейската общност изготви проект на Регламент за предоставянето на информация за храните на потребителите, съгласно който при етикетирането на храните задължително ще се обявява енергийната им стойност.
  • Европейската конфедерация на хранителната и питейна индустрия /CIAA/ от своя страна, излезе с инициатива за доброволно обявяване на енергийната стойност при етикетиране, представена и като процент от препоръчителен дневен прием на енергия - GDA информация.

В отговор на предстоящите промени, за да подпомогне дейността на фирмите от хранително-вкусовата промишленост, СППЗ подготви и издаде “Наръчник за определяне на енергийната стойност на храните”. Наръчникът съдържа таблици с данни за химичния състав и енергийната стойност на храни от растителен и животински произход, включително яйца и рибни - подредени по групи, както и конкретни примери с начините за определяне на енергийната стойност. Цената на Наръчника е 24 лева /с ДДС/.

Таксата за участие в семинара е 84 лева /с ДДС/ и включва: Наръчник за определяне на енергийната стойност на храните -1брой, кафе, минерална вода, сандвич.

Моля, преведете сумата на сметката на СППЗ:
Юнионбанк АД, клон Заимов - София
IBAN BG38CBUN 919 510 000 486 69
BIC CBUNBGSF

Заявки за участие в семинара се правят на телефоните на СППЗ в София - 02/9802679; 9874743 или e-mail: office@org-bg.net; union@org-bg.net.

Моля, съобщавайте и необходимите данни за издаване на фактура.

По изключение таксата може да заплатите в брой в деня на семинара, но в този случай фактура ще получите по-късно.

Краен срок за записване - 09.03.2009 г.

Програма на семинара